Poradnia Eskulap

czynna
od poniedziałku do piątku

godz. 8:00 - 18:00

 

 

Poradnia Eskulap posiada Certyfikat Akredytacyjny z Ministerstwa Zdrowia potwierdzający spełnienie  standardów akredytacyjnych dla POZ. Certyfikat nr 2018/P/14


Aktualności

W zwiazku z aktualną sytuacją oraz zaostrzeniem reżimu sanitarnego Pacjenci proszeni są o zastosowanie się do wytycznych:

WIZYTY w poradni lekarza POZ

Powołując się na komunikat  Centrali NFZ z dnia 18.06.2020, informujemy o sposobie realizacji wizyt w POZ:  NAJPIERW TELEPORADA,  W RAZIE POTRZEBY WIZYTA W PORADNI

W SYTUACJI GDY STAN ZDROWIA TEGO WYMAGA - PACJENT MA PRAWO DO SKORZYSTANIA Z OSOBISTEJ WIZYTY W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO.

 

Zgodnie ze rekomendacją krajowego konsultanta ds. medycyny rodzinnej, wizytę w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym lekarz zdecyduje, czy wizyta na miejscu w poradni jest konieczna, czy wystarczy teleporada.

Od dnia 16.03.2020  w Poradni Eskulap porady lekarskie beda udzielane telefonicznie. Po poradzie telefonicznej lekarz zadecyduje o koniecznosci wizyty w poradni.

W sytuacji, gdy pacjent będzie miał uzgodnioną wizytę w Poradni ( np.: wizyta u lekarza POZ, wizyta  bilansowa/patronażowa/ w punkcie szczepień, gabinecie zabiegowym  lub w punkcie pobrań posimy  o zastosowanie sie do nastepujacych zasad:

 • PRAWIDŁOWE ZAŁOŻENIE MASECZKI  NA USTA I NOS
 • DEZYNFEKCJĘ RĄK,
 • WYPEŁNIENIE ANKIETY -   dostepnej w poradni lub do pobrania ze strony głównej                                           

TELEPORADA

Istnieje mozliwość z  korzystania z telefonicznej porady  udzielanej przez lekarza pod numerem poradni 32 6470105 lub nr 694 208 976 . Czas i termin porady uzgadniany jest na zasadach podobnych jak wizyta w POZ.

 

LEKI

Istnieje mozliwość złożenia zapotrzebowania na leki w formie elektronicznej poprzez stronę Poradni Eskulap http://www.eskulap-olkusz.pl/zamow-recepte lub poprzez wrzucenie papierowego zaopatrzenia do skrzynki przed wejsciem do Poradni. Kolejno telefonicznie przez personel rejestracji lub w trakcie teleporady lekarskiej przekazywana jest pacjentowi informacja  o wypisanych lekach. Uprasza sie pacjentów o zaniechanie składania zapotrzebowania na leki poprzez kontakt telefoniczny z  rejestracja poradni, poniewaz utrudnia to dostęp innym pacjentom zgłaszających sie  z problemami medycznymi. 

SZCZEPIENIA, BILANSE

Szczepienia dzieci do drugiego roku życia będą odbywały sie planowo. Informacje na temat aktualnie zaplanowanych można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z rejestracją. Decyzja o odroczeniu wizyt profilaktycznych bedzie należała do rodziców / opiekunów dziecka.

DZIAŁALNOSĆ PROFILAKTYCZNA

Udział w programie CHUK (chorób układu krążenia), akcjach edukacyjnych oraz innych programach profilaktycznych sugerujemy odsunąć w czasie. Osoby które akualnie zapisane były na planowe wizyty profilaktyczne będą informowane na bieżąco o zmianach. 

PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ

  OD DNIA 23.11.2020  czynny od wtorku do piatku  w godzinach  07:30-10:00 .

W związku z otwarciem uprasza się o zachowanie następujących zasad bezpieczeństwa:

 1. Pacjent który otrzymał aktualnie skierowanie na  pobranie materiału do badań jest umawiany przez lekarza  na konkretną godzinę do punktu pobrań w określonym dniu i tą informację otrzymuje na wizycie
 2. Pacjenci, którzy posiadają wcześniej wystawione skierowanie na pobranie materiału do badań proszeni są o ustalenie terminu badania poprzez rejestrację
 3.  Przed gabinetem na poczekalni może znajdować się cztery osoby, które zobowiązane są  do dezynfekcji rąk oraz powinny posiadać maseczkę i rękawiczki  ochronne
 4.  Kolejni pacjenci proszeni są o zachowanie bezpiecznego odstępu  tj. 2 metry pomiędzy osobami

Sugerujemy odłożyć realizację badań które nie są niezbędne na późniejszy termin.   W przypadku badań pilnych pacjenci informowani będą o sposobie postępowania przez personel medyczny.

 

CZASOWY BRAK DOSTĘPU DO REJESTRACJI ON-LINE

 

Od dnia 16.03.2020 do odwołania w Poradni Eskulap porady lekarskie będą udzielane telefonicznie. Po poradzie telefonicznej lekarz zdecyduje o konieczności wizyty w Poradni. Prosimy aktualnie nie rejestrować sie poprzez rejestrację on-line. O ponownej możliwości rejestracji on-line poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Prosimy na bieząco śledzić informację zamiszczane na stronie Poradni. 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia  uruchomił całodobową infolinię, gdzie będzie można dowiedzieć się jak postępować w sytuacji  podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Numer infolinii to  800-190-590

kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olkuszu nt postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 32 754 57 20 godz. 7:30-15:05

506 197 234  godz. 15:05-7:30

*        *        *

                                                    Szczepienia przeciwko meningokokom 2020

Poradnia Eskulap bedzie realizowała program bezpłatnych szczepień p/meningokokom dzieci dwuletnich   http://www.sp.olkusz.pl/aktualnosci/szczepienia-przeciwko-meningokokom/,

 Do osób kwalifikujacych sie do progamu bedą wysylane imienne zaproszenia. W przypadku pytań prosimy o kontatk telefoniczny. 

 

 

Załóż konto IKP

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to internetowa aplikacja, dzięki której w szybki i bezpieczny sposób pacjent odnajdzie informacje o swoich danych medycznych.  W IKP prezentowane są informacje o:

 • miejscach, w których możesz się leczyć
 • receptach, e-receptach i skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich
 • wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz świadczeniach, których udzielono Ci w ramach NFZ
 • posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i podstawie tego prawa
 • składanych oświadczeniach o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej
 • wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych
 • wystawionych zaświadczeniach lekarskich w razie choroby i macierzyństwa
 • wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Instrukcja zakładania konta IKP

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/internetowe-konto-pacjenta/

*        *        *

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował portal internetowy, na którym po założeniu bezpłatnego konta, można skorzystać z darmowych jadłospisów przygotowanych na dwa tygodnie, zgodnych z popularną dietą DASH. Celem diety DASH   jest przede wszystkim wspieranie układu krwionośnego. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to: „plan żywieniowy chroniący przed nadciśnieniem”

Należy wejsć na stronę https://diety.nfz.gov.pl/local/diet/login.php  i założyc bezpłatne konto. Po uzupełnieniu danych płeć,waga, wzrost, wiek, informacji o aktywności fizycznej okreslany zostaje proponowany jadłospis wraz z poradą zdrowotną.

 

*        *        *

Dni Spirometrii 2019

Miło nam poinformować o udziale Poradni Eskulap  w ogólnoplskiej akcji bezpłatnych badań spirometrycznych.

 W 2019 roku hasłem kampanii jest „Breathe Clean Air”. Oddychanie czystym powietrzem przyczynia się do poprawy stanu zdrowia osób z alergią, astmą i POCHP.  W Polsce do hasła Oddychaj czystym powietrzem dodano hasło: „ Zatrzymaj astmę i POCHP”.

W dniu 9.10.2019 (środa) w godzinach od 9:00 do 17:00  można skorzystać z bezpłatnego badania spirometrycznego. W uzasadnionych przypadkach osoby z nieprawidłowymi wynikami otrzymają list do lekarzaa rodzinnego z prośbą o dalszą diagnostykę w kierunku chorób obturacyjnych (astmy lub POCHP)

Zachęcamy do udziału w akcji

 

*        *        *

 

e- Recepta

Pacjenci mają możliwość korzystania z  rozwiązania jakim jest e-Recepta.  Jest to elektroniczna forma recepty, która dzięki Systemowi P1 pozwala na łączność pomiędzy podmiotami: wystawcą e-recepty ( podmiotem leczniczym) a realizatorem ( apteką).

To wygodne rozwiązanie, pozwala na zrealizowanie e-Recepty w wybranej przez siebie aptece na podstawie kodu dostępu  otrzymanego:

 • jako wydruk informacyjny od lekarza 

lub

 •  SMS-a 

lub

 •  e-maila

Kod dostepu wraz z numerem PESEL osoby dla której e-recepta została wystawiona umożliwia odbiór leków.

 

Aby otrzymać e-receptę drogą elektroniczną na e-mail lub sms należy:

 

*   *   * 

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia

Eskulap Sp. z o.o. bedzie realizatorem programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia. Pacjenci będą szczepieni szczepionką  Vaxigrip Tetra

Program realizowany jest do 30.11.2019

Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne.

Liczba szczepionek jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wcześniejsze umawiane wizyt poprzez naszą rejestrację.

*   *   * 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO HPV

Miło jest nam poinformować, że Eskulap Sp. z o. o.  w roku 2019 na terenie Olkusza będzie jednym z realizatorów „Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”.

Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV   jest  finansowany z budżetu Powiatu Olkuskiego.

Szczepieniem będą objęte:

dziewczynki trzynastoletnie (tj.: urodzone w 2006 roku),  zameldowane w jednej z gmin biorących udział w programie tj.: Olkusz, Klucze, Bolesław, Wolbrom, Bukowno i Trzyciąż niezaszczepione wcześniej  szczepionką p/wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz dziewczynki (urodzone w 2005 roku),  które brały udział w Programie w 2018 roku i którym podano i dawkę szczepionki w 2018 roku i wymagających zakończenia cyklu szczepień w 2019.

Program relizowany jest do 22.11.2019

Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne.

Program obejmuje podanie szczepionki GARDASIL

Liczba szczepionek jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wcześniejsze umawiane wizyt poprzez naszą rejestrację do Poradni Dziecka Zdrowego osobiście lub telefonicznie.  

*   *   *

 BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO MENINGOKOKOM

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Ruszyła akcja szczepień ochronnych przeciwko meningokokom czterech grup: A,C,W135,Y dla dzieci urodzonych w 2017 roku i zameldowanych na terenie Powiatu Olkuskiego.

Szczepienie poprzedzone jest konsultacją z lekarzem pediatrą a rodzice nie ponoszą żadnych kosztów szczepienia.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej możliwości ponieważ szczepienie jest jedynym skutecznym sposobem ochrony przed groźnymi zakażeniami meningokowymi, które mogą wywoływać takie choroby jak: posocznica (zwana potocznie sepsą), zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu.

              Szczepienia będą realizowane szczepionką Nimenrix w okresie od lipca 2019 do 15.11.2019

Zachęcamy do konsultacji z lekarzem pediatrą i rozważenia możliwości zaszczepienia dziecka.

Prosimy o wcześniejsze umawiane wizyt poprzez naszą rejestrację do Poradni Dziecka Zdrowego osobiście lub telefonicznie.  

 

*   *   *

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE

SZCZEPIENIE PRZECIWKO MENINGOKOKOM w 2018 roku

Nie ryzykuj groźnych powikłań! Chroń dziecko!

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

ruszyła akcja szczepień ochronnych przeciwko meningokokom czterech grup: A,C,W135,Y dla dzieci urodzonych w 2016 roku i zameldowanych na terenie Powiatu Olkuskiego.

Szczepienie poprzedzone jest konsultacją z lekarzem pediatrą a rodzice nie ponoszą żadnych kosztów szczepienia.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej możliwości ponieważ szczepienie jest jedynym skutecznym sposobem ochrony przed groźnymi zakażeniami meningokowymi, które mogą wywoływać takie choroby jak: posocznica (zwana potocznie sepsą), zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu.

W Polsce szczepienia przeciwko meningokokom są zalecane przez pediatrów, ale z powodu ograniczeń budżetowych niestety nie są refundowane przez Państwo. Oznacza to, że rodzice, chcąc zapewnić dziecku ochronę, sami muszą ponieść koszt szczepionki. Warto więc skorzystać z możliwości jaką daje teraz Urząd. 

Zachęcamy do konsultacji z lekarzem pediatrą i rozważenia możliwości zaszczepienia dziecka.

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu uzyskania informacji i rejestracji prosimy o kontakt:

ESKULAP ul. Kazimierza Wielkiego 64, 32-300 Olkusz telefon: 32 647 01 05

                                                     *   *   *

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

W okresie 20 marca do 29 czerwca 2018 r. istnieje mozliwość bezpłatnego zaszczepenia  dziecka przeciwko pneumokokom.

Kto może zostać zaszczepiony

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)

Warunek:

Dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!

Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  i zarejestruj na wizytę.

Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do  20 kwietnia 2018 r.

Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy.

Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.

 

*   *   *

Informacja dla pacjentów osiągających pełnoletniość

W związku z osiąganiem pełnoletniości przez osoby dla których rodzic/ opiekun prawny złożył deklaracje  wyboru lekarza POZ i/ lub pielęgniarki POZ, prosimy o złożenie nowej deklaracji, jeżeli jest się zainteresowanym zmianą swojej sytuacji prawnej w tym zakresie. Zachecamy do aktualizacji swoich danych.

Do czasu ich aktualizacji wcześniej złożone deklaracje do lekarza POZ i/lub pielęgniarki POZ  przez rodzica / opiekuna prawnego, zachowują ważność.

*   *   *

Od 1 września 2016 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 lat mają dostęp do bezpłatnych leków. Z myślą o seniorach oraz ich dzieciach i wnukach Ministrerstwo Zdrowia przygotowało stronę internetową, która  przedstawia założenia projektu.

Strona jest dostępna pod adresem http://75plus.mz.gov.pl/

*   *   *

Szanowni Pacjenci i Kontrahenci

Zapraszamy do korzystania z  usług  w  ramach  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej. Zapraszamy pacjentów do korzystania z mozliwosći złożenia deklaracji do lekarza rodzinnego i pielęgniarki.

Firmy  pragnące  zapewnić swoim pracownikom kompleksową obsługę w ramach MedycynyPracy -  zapraszamy do  rozmów