Poradnia Eskulap

czynna
od poniedziałku do piątku

godz. 8:00 - 18:00

 


Edukacja pacjentów

Poradnia Eskulap realizuje edukację u pacjentów i ich rodzin w tematyce chorób przewlekłych w nastepujacych  schorzeniach:

- cukrzyca,

- nadciśnienie,

- otyłość.

Sposób realizacji programu:

  1. Pacjent będący pod opieką z powodu schorzeń u niego występujących i objętych programami edukacyjnymi realizowanymi w Poradni, w czasie wizyty u lekarza POZ jest informowany o możliwości udziału w edukacji.
  2. Pacjent może również samodzielnie umówić się na określony termin edukacji.
  3.  Edukacja realizowana jest w formie spotkań indywidualnych  lub spotkań  tematycznych w grupie.
  4. Programy edukacyjne realizowane są w cyklach kwartalnych
  5. W ustalonym dniu  ostatni piątek miesiąca w godzinach popołudniowych  /15:00-17:00/ pielęgniarki mają wyznaczony czas na przeprowadzenie edukacji dla zainteresowanych pacjentów.
  6. Udział w programie edukacyjnym pacjent potwierdza na liście realizacji edukacji.

 

Edukacja pacjentów w 2019 roku odbywać się będzie w następujących zakresach tematycznych:

  1.  nadciśnienie tętnicze
  2. otyłość
  3. cukrzyca