Poradnia Eskulap

czynna
od poniedziałku do piątku

godz. 8:00 - 18:00

 

 

Poradnia Eskulap posiada Certyfikat Akredytacyjny z Ministerstwa Zdrowia potwierdzający spełnienie  standardów akredytacyjnych dla POZ. Certyfikat nr 2018/P/14


Cennik usług

Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej są płatne zgodnie
z cennikiem.

l.p. nazwa świadczenia cena ( zł)
1 ambulatoryjna konsultacja internistyczna/pediatryczna z zaleceniem leczenia 50,00
2 badanie EKG 20,00
3 badania lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolnosci do pracy 50,00
4 badania do celów sanitarno-epidemiologicznych 50,00
5 świadczenia pielegniarskie- spirometria 15,00
6 badania ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami do celów wydania prawa jazdy (AM,A1,A2,A,B,B1,B+E,T,C1,C1+E,C, C+E,D1,D1+E,D,D+E) 200,00
7 badania dla osób posiadajacych broń lub ubiegajacych się o pozwolenie na jej posiadanie oraz wydanie orzeczenia 300,00
8 badania laboratoryjne ( badania analityczne i bakteriologiczne) wykonywane prywatnie cena poszczególnych badań określona w cenniku badań dostepnym na poczekalni obok punktu pobrań  
9 zaświadczenie dotyczace procedur odszkodowawczych/ wypadkowych wydawanych przez lekarza rodzinnego np.: w ramach ubezpieczenia PZU 50,00
10 zaświadczenie dotyczące świadczeń rzeczowych lub pieniężnych w zakłakach pracy 30,00
11 inne zaświadczenia nie zwiazane bezpośrednio z procesem leczenia/ nie objęte zakresem świadczeń w ramach NFZ 50,00
12 iniekcja domięsniowa 10,00
13 iniekcja dożylna 20,00
14 iniekcja podskórna 10,00
15 zmiana opatrunku /w zależnosci od wielkości/ mały 15,00, duży 25,00
16 pomiar glukozy z palca / glukometrem/ 5,00
17 pomiar RR /ciśnienia/ 5,00
18 USG od 50,00 do 100,00
19 Szczepionki:  
  Priorix 110,00
  Vaxigrip 45,00
  Engerix 20 65,00
  Engerix 10 65,00
  Prevenar 280,00
  Neisvac C 150,00
  Infanrix Hexa 210,00
  Pentaxim 160,00
  Gardasil 350,00
  Varilrix 230,00
  Boostric Polio 150,00
  FSME Immun 130,00
  FSME Immun Junior 130,00
  Hexa Cima 200,00
   NImenrix 190,00
  Havrix Adult 230,00
  BEXSERO 350,00
  Typhin Vi 230,00
  Cervarix 300,00
  Avaxim 160,00
  HBvax Pro 50,00
  Tetana 40,00
  Euvax 50,00
  Imovax Polio 90,00
  Gardasil 9 480,00
  Infanrix IPV+Hib 160,00
  Havrix Junior 150,00
  Twinrix Adult 230,00
  Dukoral 250,00
  Rotarix 310,00