Poradnia Eskulap

czynna
od poniedziałku do piątku

godz. 8:00 - 18:00

 

 

Poradnia Eskulap posiada Certyfikat Akredytacyjny z Ministerstwa Zdrowia potwierdzający spełnienie  standardów akredytacyjnych dla POZ. Certyfikat nr 2018/P/14


Informacje prawne

Przychodnia realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawnymi

/Ustawami i Rozporządzeniami/ .

Podstawowym  zakresem  działaności, obok  innych  świadczeń medycznych, porad specjalistycznych  jest  Medycyna Pracy oparta m.in. na:

 • Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, 

 • Ustawa  z dnia 5 grudnia  2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki  Społecznej  z dnia 30 maja  1996 roku 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.

 • Ustawie  o kierujacych pojazdami z dnia 5 styczna 2011

 • Ustawie o  zawodzie  lekarza  

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 

 • Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia 8 lipca  2014  roku  w  sprawie  badań   psychologicznych osób  ubiegających  sie   o  uprawnienia  do  kierowania  pojazdami, kierowców  oraz  osób  wykonujacych zawód  na  stanowisku kierowcy

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców