Poradnia Eskulap

czynna
od poniedziałku do piątku

godz. 8:00 - 18:00

 

 

Poradnia Eskulap posiada Certyfikat Akredytacyjny z Ministerstwa Zdrowia potwierdzający spełnienie  standardów akredytacyjnych dla POZ. Certyfikat nr 2018/P/14


Badania laboratoryjne

BADANIA LABORATORYJNE

 

W poradni Eskulap mozesz wykonać badania laboratoryjne.

Współpracujemy z dwoma labaratoriami: Diagnostyka oraz bio-Diagnostyka

 

Wynik badań diagnostycznych jest uzależniony od prawidłowego przygotowania się  pacjenta do badania. w zakładce "Przygotuj sie do badań" przedstawiamy najważniejsze informacje na temat sposobu przygotowania do badań.

Najczęściej wykonywanymi są badania laboratoryjne / krew, płyny, materiały organiczne/. Pełen zestaw badań/ również niestandardowych/ wraz z cennikiem dostepne są w punkcie pobrań materiału do badań. Pomocą w zakresie informacji na temat badań służy personel medyczny.

Pacjenci mają możliwość odbioru wyniku wykonanych badań przez miesiąc po jego wykonaniu. Po tym terminie będzie możliwy odbiór wyniku w formie wydruku ze strony laboratorium.  

 

WYNIKI BADAŃ ANALITYCZNYCH  MOŻESZ POBRAĆ SAM ZE STRONY LABORATORIUM

Bio-DIAGNOSTYKA grupa ALAB

Wykonując badania analityczne w laboratorium bio-Diagnostyka istnieje możliwość pobrania wyników badań on-line.

W tym celu należy:

  1. Wejść na stronę/https://www.alablaboratoria.pl/   zakładka: https://www.alablaboratoria.pl/view/wyniki-online
  2. Należy wpisać numer PESEL / ewentualnie  datę urodzenia/ oraz unikalny kod badania, który można otrzymać od pań pielęgniarek pobierających materiał do badań w punkcie pobrań.
  3. Badanie jest możliwe do pobrania w formacie PDF lub xml.
  4. Nie wszystkie wyniki badań są dostępne w taki sposób, np.: dane na temat badań serologicznych ( tj.: grupa krwi, p/c odpornościowe ), chorób zakaźnych, ze względu na ochronę danych wrażliwych nie są dostępne, należy odebrać je w poradni.

DIAGNOSTYKA

Wykonując badania analityczne w laboratorium Diagnostyka istnieje możliwość pobrania wyników badań on-line.

W tym celu należy:

  1. Wejść na stronę https://wyniki.diag.pl/ zakładka:  wyniki na podstawie numeru zlecenia
  2. Należy wpisać  unikalny kod badania oraz datę urodzenia, który można otrzymać od pań pielęgniarek pobierających materiał do badań w punkcie pobrań.
  3. Badanie jest możliwe do pobrania w formacie PDF lub xml.
  4.  Nie wszystkie wyniki badań są dostępne w taki sposób, dane na temat badań serologicznych ( tj.: grupa krwi, p/c odpornościowe ), chorób zakaźnych, ze względu na ochronę danych wrażliwych nie są dostępne, należy odebrać je w poradni.

Wyniki z laboratorium Diagnostyka i bio-Diagnostyka w wersji papierowej mozna odebrać w rejestracji Poradni Eskulap.